Tribunales de Honor

Entrega 27.08.2020

Entrega 01.09.2020

 


2006.04046-5
2006.04421-5
2006.05271-4
2006.05937-9
2015.05125-3
2015.05130-5
2016.01433-0 
2017.02602-2
2018.04583-7

Documentación anexada

Antecedente Exp. 2018.04583-7 DNJ 4-1804021540

Tribunal de Honor G. Vázquez

Resolución 53665
Resolución 53706

Acta N 002 Especial Complementaria
Acta N 006 Declaración
Acta N 007 Especial Complementaria
Acta N 008 Especial Complementaria
Acta N 009 Especial Complementaria
Acta N 010 Declaración
Acta N 011 Acta de Declaración
Acta N 012 Acta Especial Complementaria
Acta N 013 Acta Especial Complementaria 
Acta N 014 Acta de Declaración
Acta N 015 Acta Especial Complementaria
Acta N 016 Acta Especial Complementaria
Acta N 017 Acta Especial Complementaria
Acta N 018 Acta Especial Complementaria
Acta N 019 Acta de Declaración
Acta N 020 de Deliberación
Acta N 021 Acta de Fallo
Acta N 022 Acta Especial de Notificación
Acta N 023 Acta Especial de Vista

Tribunal de Honor Alzada G.Vázquez

Resolución 53805

Acta N 001 Integración
Acta N 003 de Deliberación
Acta N 004 de Deliberación
Acta N 005 de Deliberación
Acta N 006 de Deliberación
Acta N 007 de Deliberación
Acta N 008 de Declaración
Acta N 009 de Declaración
Acta N 010 de Deliberación
Acta N 011 Fallo
Acta N 012 Especial de Notificación
Acta N 013 Especial de Vista